Tjänster

Controlleruppdrag

En controller gör en analys av ditt ekonomiska resultat, gör prognoser för framtiden och ser till att ledningen får all den ekonomiska situation som krävs för att du ska kunna driva verksamheten framåt. Du får hjälp med hur analyserna kan användas för att förbättra verksamheten. Ekonomikonsult fungerar även som en rådgivare som du och ledningen kan bolla idéer med.

Moms- och skattedeklarationer

Löpande bokföring

Bokslut